Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

pathy
0229 d715 500
pathy
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viaCryMeARiver CryMeARiver

May 18 2017

pathy
7770 c1c9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viavogue vogue
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaspita spita

May 16 2017

pathy
5248 25a9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRaspberrys Raspberrys

May 13 2017

pathy
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamslexi mslexi

May 10 2017

pathy
8182 c95b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
pathy
0460 684b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate

May 04 2017

pathy
pathy
5351 b6ea
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 02 2017

pathy

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaenjoyme enjoyme
pathy
1021 df1b
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 23 2017

pathy

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahora ahora

April 21 2017

pathy
7072 f88f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniiron aniiron
pathy
3544 78ae
Reposted fromcalifornia-love california-love
pathy
1489 a5ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
pathy
8061 7d50
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaniiron aniiron
pathy
8448 dfdb

April 17 2017

pathy
2024 f278
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaahora ahora
pathy
1955 7a12
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl