Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

pathy

June 17 2017

pathy

June 03 2017

pathy
6426 1b9e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianaska naska
pathy
5159 17dd
Reposted fromcalifornia-love california-love vianaska naska
pathy
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaCryMeARiver CryMeARiver
pathy

"Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana."

Reposted fromthesmajl thesmajl viaCryMeARiver CryMeARiver

June 02 2017

pathy
7243 3d33
Reposted fromcalifornia-love california-love viathumbsup thumbsup
pathy
2194 9b20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathumbsup thumbsup
pathy
0693 8618
Reposted fromjustMeee justMeee viathumbsup thumbsup
pathy
Odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to chyba klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń.
— życiowe, okolicznosciowe.
pathy
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaJustysiaa27 Justysiaa27
9649 1d06
Reposted fromwstawaj wstawaj vianaska naska

May 29 2017

pathy
4756 5858 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianaska naska
pathy
3396 711e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianaska naska

May 19 2017

pathy
0229 d715 500
pathy
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viaCryMeARiver CryMeARiver

May 18 2017

pathy
7770 c1c9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viavogue vogue
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaspita spita

May 16 2017

pathy
5248 25a9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRaspberrys Raspberrys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl