Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

pathy
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viainvissiblee invissiblee
pathy
3373 7ba0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
pathy
4187 19c8
Reposted fromcalifornia-love california-love
pathy
8109 f9c8
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 23 2017

pathy
9561 98bd
Reposted fromaniczorka aniczorka viahimerra himerra

March 22 2017

pathy
7441 8681

March 16 2017

pathy
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie vianaska naska
pathy
2228 fae5 500
Reposted frommslexi mslexi viamslexi mslexi

March 13 2017

pathy
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie

March 07 2017

pathy
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

March 03 2017

pathy
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
pathy
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaanastasie anastasie

March 02 2017

pathy
Ma serce Matki Teresy i gdy trzeba, pięści chłopaka z Nowej Huty
— ŻULCZYK
Reposted fromcollarbones collarbones viamslexi mslexi
pathy
4827 bfe7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
pathy
3483 5bed
Reposted fromimyours imyours viaanastasie anastasie
pathy
pathy
Reposted frompanimruk panimruk viamslexi mslexi
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl